torstai 13. syyskuuta 2012

Dataa olis - mitäs sitten?

Rasteri, vektorit ja rajapinnat… monet Maanmittauslaitoksen ilmaisista maastotiedoista ovat luonteeltaan sellaisia, että niiden hyödyntämiseen tarvitaan ohjelma, jolla tietoa voi jalostaa tai yhdistää muihin aineistoihin. Lisäksi ne ovat raaka-ainetta sovelluskehittäjille; ensimmäisiä avointa dataa hyödyntäviä sovelluksia onkin jo esitelty.

Rasteriaineistojen (karttakuvat, ilma- ja ortokuvat) katseluun riittää aivan tavallinen kuvankäsittelyohjelmisto, kuten Photoshop tai Gimp. Jos haluat hyödyntää kuvien koordinaattitietoa, esimerkiksi yhdistää kuvatiedon muihin aineistoihin, tarvitaan jo paikkatieto-ohjelmisto.

Paikkatieto-ohjelmistoa tarvitaan myös silloin, kun halutaan käsitellä vektorimuotoista tietoa, kuten Maastotietokantaa, korkeusmalleja tai vaikkapa laserkeilausdataa. Ohjelmat ovat yleensä maksullisia, mutta muitakin vaihtoehtoja on.

Internetistä löytää helposti avoimen lähdekoodin ohjelmistoja eri formaateissa olevien paikkatietoaineistojen käsittelyyn esimerkiksi ”paikkatieto-ohjelmistot” ja ”GIS software” -hauilla. Muun muassa latuviitta.org -sivuilta löytyy paljon hyödyllistä tietoa erityisesti Maanmittauslaitoksen aineistojen hyödyntämisestä. Siellä on myös esitelty joukko paikkatieto-ohjelmia.

Kommentoikaa, jos tiedätte hyviä avoimen lähdekoodien ohjelmistoja esitteleviä tai arvioivia sivustoja ja keskustelupalstoja.

Positio-lehdessä 2/2011 on esitelty joukko laserkeilausaineiston käsittelyyn tarkoitettuja ilmaisia ohjelmia. Nämä ohjelmat sopivat hyvin aineistoihin tutustumiseen, ja ohjelmasta riippuen niillä voidaan tehdä esimerkiksi 3D-visualisointeja ja maanpintaluokituksia sekä laskea korkeuskäyriä tai korkeusmalleja. Ohjelmat ovat tavallisesti erikoistuneet vain muutamaan operaatioon, joten enemmän toiminnallisuutta haluava voi joutua lataamaan käyttöönsä useampia ohjelmia.

Laserkeilausaineistojen käsittelyyn soveltuviin ohjelmiin voi tutusta myös Maanmittauslaitoksen järjestämässä Laserkeilaus- ja korkeusmalli -seminaarissa 5.10. Helsingissä.

Seminaarissa esitellään ohjelmistoja aineistojen käsittelyyn, jakeluun ja esittämiseen. Lisäksi kuullaan esimerkkejä laserkeilausaineistojen soveltamismahdollisuuksista. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Ilmoittautua voit 28.9. mennessä.

keskiviikko 5. syyskuuta 2012

Vilskettä verkossa

Kun avasimme maastotietoaineistot, meillä ei ollut tarkkaa käsitystä siitä, kuinka suurta niiden kysyntä tulisi olemaan. Uskoimme toki, että aineistomme kiinnostaisivat - ja toisaalta toivoimme, että olemme osanneet mitoittaa palvelumme niin, että ne kestävät lisääntyvän kysynnän.

Heti ensi hetkistä lähtien on aineistojen kysyntä ollut vilkasta ja on sitä edelleen. Ensimmäisen kolmen kuukauden aikana maastotietoja toimitettiin noin 50 kertaa enemmän kuin ennen avaamista koko vuoden aikana. Kysytyimmät aineistot ovat Peruskartta rasterimuodossa, Maastotietokanta, ortoilmakuvat ja korkeusmalli (10 m ruutukoolla).

Suurin osa hakee maastotiedot itsepalveluna tiedostolatauspalvelun kautta. Syyskuun alkuun mennessä sinne oli tullut yli 37 000 tilausta - yksittäisiä tiedostoja oli ladattu 685 000 kertaa. Tätä vauhtia miljoonan latauksen raja ylittyy jo ennen vuoden vaihdetta.

Myös rajapinta-asiakkaiden määrä on kasvanut huimasti. WMS-rajapinnan käyttösopimuksen on tehnyt yli 100 asiakasta, lisäystä toukokuun alusta 40 %. Kesäkuussa avatun maksuttoman WMTS-palvelun käyttömäärät ovat nekin nousseet rivakasti. Kesäkuussa palveluun tehtiin 40 000 hakua, elokuussa jo yli 300 000.

Koska kuka tahansa voi jakaa aineistoja edelleen meiltä lupia kyselemättä, emme voi tietää tarkasti, kuinka paljon maastotietoja kaiken kaikkiaan on jo ladattu.

Mielenkiinnolla odotamme, millaisia uusia sovelluksia ja palveluita maastotiedoista syntyy. Toivommekin, että kertoisitte niistä meille vaikkapa kommentoimalla tätä kirjoitusta.

Uteliaana kommenttejanne odotellen…

ps. Järjestämme 5.10. Laserkeilaus- ja korkeusmalliseminaariin, jossa esitellään muun muassa ohjelmistoja laser- ja muidenkin aineistojen käsittelyyn, jakeluun ja esittämiseen. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tervetuloa kuulolle!

tiistai 26. kesäkuuta 2012

Miten saan mainetta, kunniaa ja varallisuutta käyttämällä avoimia maastotietoja

Tee tai ideoi sovellus! 
Ota käyttöösi MML:n tiedostopalvelusta tarjolla olevia aineistoja tai hyödynnä äskettäin avattua WMTS beta rajapintapalvelua. Rakenna avoimia aineistoja hyödyntävä sovellus ja ilmoita se Apps4Finland kilpailuun.

Sovelluksesi voi voittaa palkintoja eri kilpailusarjoissa tai saada MML:n myöntämän Maps4Finland erikoispalkinnon. Maps4Finland myönnetään innovatiiviselle, karttoja uudella tavalla hyödyntävälle sovellukselle. Parhaat paikkatietoja hyödyntävät kilpailusovellukset saavat mahdollisuuden esittäytyä marraskuussa Helsingin messukeskuksessa pidettävillä Paikkatietomarkkinoilla. Paikkatietomarkkinat on merkittävin vuosittainen paikkatietoalan ammattitapahtuma Suomessa ja antaa loistavan tilaisuuden hankkia kontakteja alan toimijoihin.

Onko mielessäsi on sovellus, jollaista olisit aina halunnut käyttää, mutta kukaan ei ole vielä sellaista tehnyt? Ilmoita avoimia aineistoja hyödyntävä keksintösi ideasarjaan. Parhaat ideatkin palkitaan. Eikä tässä vielä kaikki. Jos joku muukin pitää ideastasi ja tekee siitä palkitun sovelluksen voit voittaa lisää palkintoja! Tutustu kilpailukategorioihin, aikatauluihin ja sääntöihin Apps4Finland kilpailun sivuilla ja ota avoimet aineistot hyötykäyttöön!

Maastotiedot auki -blogi on kuluneen kevään aikana kertonut avaamisen etenemisestä ja eteen tulleista kiemuroista. Blogi jää nyt hetkeksi lomailemaan, mutta kommentoida ja keskustella voi toki kesälläkin. Viimeistään elokuussa palaamme tarkastelemaan kesän satoa.

Hyvää ja idearikasta kesää kaikille!

keskiviikko 13. kesäkuuta 2012

Ilmainen WMTS-rajapinta avattu testikäyttöön

Avoimien aineistoja saa nyt ilmaiseksi myös rajapinnalta, kun avasimme uuden rasteriaineistojen WTMS-rajapintapalvelun. Palvelusta kerroimme blogissamme jo keväällä, ja kehittäminen on vihdoin siinä vaiheessa, että voimme avata beta-version kaikkien käyttöön.

WMTS (Web Map Tile Service) -standardiin perustuva rajapinta on tarkoitettu erityisesti sovelluksia ja palveluita kehittäville. Se tarjoaa sovellusten käyttöön ajantasaiset rasterimuotoiset perus-, maasto- ja yleiskartat sekä taustakartat. Lisäämme palveluun aineistoja mahdollisuuksien mukaan.

Palvelun käyttö ei vaadi kirjautumista eikä siitä peritä maksuja. Palvelussa on kuitenkin käyttömäärärajoite. Kahden tunnin aikana voi tehdä korkeintaan 1000 hakua/käyttäjä.

Beta-vaiheen aikana keräämme kokemuksia palvelun kuormituksesta ja käyttömäärärajoitteen sopivuudesta. Palvelun toimivuudesta haemme kokemuksia myös tänään alkavan Apps4Finland-kilpailun kautta. Toivottavasti mahdollisimman moni kilpailun osallistuja löytää aineistomme - rajapinnoilta ja muuten - ja hyödyntää niitä kilpailutöissään.

Palautteita ja kehitysehdotuksia palveluun liittyen voi lähettää sähköpostiosoitteeseen kansalaisenkarttapaikka[at]maanmittauslaitos.fi. Tuotantoversioon olemme suunnitelleet siirtyvämme loppuvuodesta 2012 App4Finland-kilpailun päätyttyä.

ps. WMTS-rajanpintapalvelu on otettu tuotantokäyttöön, lisätietoa palvelusta: maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/rajapintapalvelut/karttakuvapalvelu-wmts

maanantai 21. toukokuuta 2012

Karttalehtiä ja koordinaatteja

Paikkatietoaineistoissa kohteiden sijainti esitetään tavallisesti koordinaattilukuina. Koordinaatteja käsitellessä on hyvä tietää, mitä koordinaattijärjestelmä aineistossa on käytössä. Etenkin jos halutaan yhdistää eri lähteistä saatuja tietoja. Jos koordinaatit ovat eri järjestelmissä, ne on muunnettava samaan järjestelmään ennen tietojen yhdistämistä.

Maanmittauslaitos käyttää aineistoissaan ETRS89-koordinaattijärjestelmää. Se on yleiseurooppalainen koordinaattijärjestelmä, jota käyttävät kaikki EU-maat. Suomessa on käytössä tuon järjestelmän kanssa käytettävät ETRS-TM35FIN- ja ETRS-GKn-koordinaatistot.

Aikaisemmin käytössä olleesta KKJ-koordinaattijärjestelmästä luovutaan Maanmittauslaitoksessa kokonaan vuoden 2012 lopussa. Myös monet kunnat ja kaupungit ovat jo siirtyneet ERTS89-järjestelmän mukaiseen koordinaatistoon

GPS-satelliittien käyttämä WGS84-koordinaattijärjestelmä on käytännössä sama kuin Maanmittauslaitoksessa käytössä oleva ETRS89-koordinaattijärjestelmä. Järjestelmien yhteensopivuus on riittävä paikannustarkoituksiin. Toisin sanoen kartta-aineistojamme voi käyttää GPS:n kanssa ilman erillistä muunnosta.

Avoimen aineiston tiedostopalvelun kautta ladattavat aineistot on palasteltu tiedostoihin karttalehdittäin. Käytetty karttalehtikoko vaihtelee ladattavasta aineistosta riippuen. Alueen koko on optimoitu siten, että ladattavan tiedoston koko ei kasvaisi liian suureksi käsitellä eikä tiedoston lataaminen veisi kohtuuttoman kauan.

Latauspalvelussa käytettävä TM35-lehtijako on sama kuin painetuissa kartoissamme. Se on olut käytössä vuodesta 2005. Sitä ennen kartat painettiin yleislehtijaossa.

Yleislehtijako on ollut käytössä myös digitaalisissa aineistoissamme. Esimerkiksi digitaaliset ilmakuvat tehtiin vuoteen 2007 asti yleislehtijakoon ja KKJ-koordinaatistoon. Kuvien tuominen latauspalveluun olisi vaatinut niiden uudelleen prosessoinnin. Ne jätettiin pois palvelusta, sillä vuosittaan kuvataan uutta, ajantasaista aineistoa.

Lisää aiheesta:
Tietoa koordinaattijärjestelmien perusteista sekä järjestelmien välisistä muunnoksista:

Tietoja GPS-mittauksesta ja ohjeita GPS-käyttäjille: www.maanmittauslaitos.fi/kartat/kartoitus/gps-mittaus

Jyrki Puupposen koordinaattimuunnoksia käsittelevät Positio-lehden artikkelit:

Geodesian harrastaja Eino Uikkanen on koonnut kotisivuilleen hyödyllistä tietoa Suomessa käytetyistä koordinaatistoista ja niiden välisistä muunnoksista

keskiviikko 9. toukokuuta 2012

Avoimien aineistojen tiedostopalvelu avattu

Avoimia aineistoja saa nyt ladattua maksutta verkon kautta.

Avoimien aineistojen tiedostopalvelu on karttapohjainen itsepalvelu aineistojen lataamiseen:
  • Valitse ladattava tuote vasemman reunan listasta.
  • Valittua tuotetta koskeva karttalehtijako tulee kartalle. Karttaa pitää mahdollisesti lähentää tai loitontaa, jotta tilattavissa olevat karttalehdet tulevat näkyviin. Paikan voi etsiä myös osoite- tai nimistöhaun avulla.
  • Valitse ne karttalehdet, ne jotka haluat ladata. Valitut lehdet listautuvat näytön oikeaan reunaan.
  • Kun olet valinnut halutut lehdet ja tuotteet, siirry tilaamaan. Anna sähköpostiosoite, hyväksy lisenssiehdot ja lähetä tilaus.
  • Sähköpostiin tulee hetken kuluttua lataussivun osoite. Sivulta saat ladattua tilaamasi tiedostot. Sivulta näet myös tiedostokohtaisia metatietoja, kuten tilaamasi tiedoston päivitysajankohdan. Ne avautuvat +-linkistä.
Ensimmäisinä aineistoina palvelussa ovat ladattavissa Peruskartta, Maastokartta 1:50 000, laserkeilausaineisto ja jo aiemmin avatut aineistot (Kuntajako, Nimistö, Yleiskartat)

Nyt odottelemme miten sovellus maailmalla pärjää. Lisäämme ladattavaa sitä mukaa, kun näemme, että sovellus kestää kuormaa, ja avattavat aineistoversiot valmistuvat.

Jatkossa liitämme tiedostopalvelun osaksi tuotantoamme, jolloin tarkimmat aineistot päivittyvät palveluun heti, kun niihin tulee joku muutos. Laserkeilausaineisto ja ortokuvat on jo nyt viritetty osaksi tuotantoprosessia: uusi tiedosto tulee palveluun heti sen valmistuttua.

Palvelun avaaminen myöhästyi harmittavasti aineiston avaamisen hetkestä.  Viime hetken yllätykset ja sairastapaukset aiheuttivat viivästyksiä  ja käyttöönottoa oli pakko lykätä. Nyt päästiin kuitenkin liikkeelle.

Näemme, että Maanmittauslaitoksen roolina datan jakelussa olisi keskittyä mahdollisimman ajantasaisen aineiston jakeluun. Tehokkaita, uusilla tekniikoilla toteutettuja jakelupalveluita on jo tehty. Toivottavasti teette niitä edelleen lisää. Maastotietoaineistot on nyt avattu, laitetaan ne jakoon ja laajaan käyttöön!

maanantai 30. huhtikuuta 2012

Avaamisen aattona

Maanmittauslaitos avaa huomenna maastotietoaineistonsa kansalaisten ja yritysten ilmaiseen ja vapaaseen käyttöön. Takana on työtäyteinen kevät, kun aineistojamme ja tuotantojärjestelmiämme on viritetty avaamiseen vaatimaan kuosiin.

Ryhtyessämme urakkaan vuoden vaihteessa emme edes tarkkaan tienneet, mitä kaikkea kevään aikana tulisi vastaan. Avattavia aineistoja on lähes pari kymmentä, suurin osa kattaa koko Suomen. Kun käsiteltävät tietomassat ovat näin isoja, aineistojen muokkaus ei onnistu käden käänteessä ja yllätyksiltä ei voi välttyä.

Etenkin kehittäjillemme kevät on ollut kiireistä aikaa, kun tuotteisiimme ja tuotantojärjestelmiimme on tehty avaamisen edellyttämät muutokset. Samaan aikaan on rakennettu uusia palveluja aineistojen jakeluun, mietitty formaatteja, tiedostokokoja ja käyttöehtoja. Myös aineistojemme ns. vuosipäivitykset tehdään pääosin keväisin, mikä sekin on kuormittanut tuotantoamme.

Näkyvin muutos koski Maastotietokantaa ja siitä johdettuja suurikaavaisia tuotteitamme. Niistä oli poistettava Liikenneviraston aineisto, joka ei muutu avoimeksi. Työ on nyt tehty ja aineisto valmis toimitettavaksi. Ensimmäiset toimitukset ennakkotilaajille lähtevät heti vapun jälkeen.

Olemme myös kuumeisesti pystyttäneet itsepalvelua aineistojen lataamiseen. Palvelu on lähes valmis, mutta vielä on odotettava muutama päivä ennen kuin olemme saaneet kaikki käyttöönottoon liittyvät tekniset valmistelut tehtyä ja palvelu voidaan avata.

Pyrimme saamaan palvelun käyttöön ensi viikolla, mutta varmoja emme siitä vielä ole. Käyttöönottoaikataulun voi tarkistaa avoin data -verkkosivuilta, jota päivitämme jatkuvasti. Palvelun sisällöstä olemme kertoneet myös täällä blogissa.

1.5. merkitsee isoa muutosta myös nykyisille asiakkaillemme. Heiltä ei enää peritä maastotietotuotteiden käytöstä lisenssi- ja käyttöoikeusmaksuja, mikä on ollut suurin osa tuotteiden kokonaishintaa.

maanantai 23. huhtikuuta 2012

Mihin merimerkit katosivat?

Liikenneviraston toimittamat syvyys- ja merimerkkitiedot poistettiin palvelujemme suurikaavaisista  rasteriaineistoistamme maaliskuun puolivälissä. Tietojen katoaminen on ihmetyttänyt etenkin Karttapaikan käyttäjiä, ja olemme saaneet aiheesta paljon kyselyitä ja palautetta. Tiedot poistettiin, koska niiden käyttöön liittyy liikenneturvallisuuteen vaikuttavia asioita eikä niitä siten voida avata ilman erityisehtoja.

Maanmittauslaitos ja Liikennevirasto ovat tehneet yhteistyötä maastotietojen ylläpidossa jo vuosia. Liikennevirasto on toimittanut Maanmittauslaitoksen maastotietokantaan merialueiden ja suurimpien järvien syvyys- ja väylätiedot, jotka ovat muun muassa painetuissa kartoissamme.

Liikennevirasto ylläpitää omia tietojaan jatkuvasti. Maastotietokantaan syvyys- ja väylätiedot päivitetään vain määrävälein tehtävän ajantasaistuksen yhteydessä eli keskimäärin 5-10 vuoden välein.

Maanmittauslaitoksen kartoilla näkyvät Liikenneviraston tiedot ovat siis tarkistamattomia ja suurelta osin vanhentuneita eikä niitä ole tarkoitettu navigointiin. Ne voivat siten aiheuttaa jopa vaaratilanteita tai onnettomuuksia vesillä liikkuville. Jokaisen vesilläliikkujan tulisi käyttää navigointiin ensisijaisesti Liikenneviraston virallisia merikarttoja, joiden laatua kontrolloidaan ja joita päivitetään jatkuvasti.

Myös Liikennevirasto on avaamassa aineistojaan

Koska tietojen käyttöön liittyy liikenneturvallisuuteen vaikuttavia asioita, on tietojen avaaminen tehtävä hallitusti. Siksi Maanmittauslaitos ja Liikennevirasto olivat yhtä mieltä, ettei maastotiedoille suunniteltu avoin käyttöoikeuslisenssi sovi merenkulkutietojen avaamiseen ja tiedot päätettiin poistaa kaikista avattavista aineistoistamme. Liikennevirasto lisensoi edelleen aineistojaan mm. kaupallisiin navigoinnin apuvälineisiin, joten senkin takia olisi ollut mahdotonta jättää niitä avattaviin Maanmittauslaitoksen aineistoihin.

Liikenneviraston toimittamat väylätiedot (väyläviiva ja kulkusyvyys) sekä merimajakat jäivät edelleen avattaviin aineistoihimme. Samoin pienempien järvien syvyystiedot säilyvät aineistoissa jatkossakin, sillä nämä tiedot saadaan maastotietokantaan Suomen ympäristökeskuksesta. Näitä aineistoja käytettäessä on syytä kuitenkin pitää mielessä, että ne on tarkoitettu antamaan yleispiirteinen kuva järven pohjanmuodoista.

Avoin data -verkkosivuilla on lueteltu maastotietokannasta poistuvat ja sinne jäävät syvyys- ja väylätiedot. Siellä on myös kartta, josta näkee mitä alueita muutos koskee.

Karttapaikalta - ja avattavista aineistoistamme - kadonneita syvyys- ja merimerkkitietoja voi katsella maksutta Paikkatietoikkunan kautta. (Karttaikkunassa Valitse karttataso: Elektroniset merikartat (ENV). Syvyyskäyrät saat näkyviin valitsemalla karttatason Tyyli: Full). Aineistoja voi käyttää myös avoimen WMS -rajapinnan kautta. Tähän liittyvät ohjeet löytyvät Paikkatietohakemistosta.
Merikartat löytyvät Paikkatietoikkunasta Liikenneverkot-teeman alta.
 
Maastotietotuotteista poistuvat syvyys- ja merimerkkitiedot saa jatkossa Liikennevirastosta. Liikennevirasto on toteuttamassa tämän vuoden aikana rajapintapalvelua, josta tiedot saa veloituksetta muun muassa viranomais-, tutkimus-, koulutus-, suunnittelu-, rakentamis- yms. yhteiskunnan yleisiin tarkoituksiin. Lisätietoja osoitteesta copyright[at]liikennevirasto.fi.

tiistai 17. huhtikuuta 2012

Suuria aineistomääriä voi tilata - myös etukäteen

Maanmittauslaitoksen 1.5. käyttöoikeuksiltaan maksuttomiksi avautuvista maastotietoaineistoista melkoinen joukko on tiedostokooltaan suuria. Aineistojen saantia helpottamaan otetaan toukokuun alkupäivinä käyttöön Avoimien aineistojen tiedostopalvelu. Se vastaa suurimpaan osaan karttadatan käyttäjien tarpeista silloin kun rajapintakäyttö ei ole oikea vaihtoehto.

Suuria tiedostokokoja ja paljon tiedostoja

Tiedostopalvelu ei kuitenkaan ratkaise kaikkien tarpeita. Kun tarvitaan suurimittakaavaisia aineistoja laajoilta alueilta, verkon yli lataaminen ei ole välttämättä ollenkaan hyvä vaihtoehto. Tiedostopalvelussa tarjottavien aineistojen karttalehtijaot on valittu niin, ettei yksittäisen tiedoston koko kasvaisi hankalaksi käsitellä.

Suurikaavaisten aineistojen kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että yksi karttalehtitiedosto kattaa vain pienen palan Suomea. Pienikokoisia karttalehtiä mahtuu Suomen alueelle paljon ja sitä kautta ladattavia tiedostojakin voi kertyä tuhansia koko Suomen alueelta.

Tiedostopalveluhan toimii siten, että lataaja saa palvelusta sähköpostin, jossa on linkki verkkosivulle. Tuolta sivulta pääsee lataamaan valitsemansa aineistot itselleen. Tiedosto kerrallaan.

Toisaalta kaikki suurimittakaavaiset aineistot (1:5 000 - 1:100 000) ovat laajoina alueina verkon yli ladattaviksi tiedostokooltaan turhan suuria. Esimerkiksi yhden Peruskarttarasterin 12 km x 12 km -karttalehden koko on noin 13 Mt, ja yksi 6 km x 6 km alueen kattava ilmakuva yli 100 Mt.

Tilaaminen voi olla parempi vaihtoehto

Tiedostopalvelu on itsepalvelu ja sen käyttö on ilmaista. Sitä kautta avoimen aineiston saa siis täysin ilmaiseksi. Tilaamalla aineiston Maanmittauslaitoksen Tietopalvelukeskuksesta sähköpostitse, peritään toimituksesta kulut, koska toimitukset vaativat käsityötä ja toimitusmedian.

Esimerkiksi Maastotietokanta mahtuu muistitikulle ja sen niin sanotun vuosiversion toimituskulut ovat yhteensä 540 euroa (500 € aineiston irrotus ja toimitus 40 € 32 Gt:n muistitikku). Vuosiversioksi sanotaan tietokannasta irrotettua koko maan päivitystä, jota toimitetaan asiakkaalle normaalisti vuoden ajan. Irrotuskustannukset säilyvät pääosin nykyisinä ja niitä voi tarkastella tuotteittain Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta (huomaa, että kaikki tuolla sivustolla näkyvät aineistot eivät muutu avoimiksi 1.5.)

Tilauksen voi lähettää osoitteella: myynti[at]maanmittauslaitos.fi. Tilauksessa pitää mainita tilattava aineisto, sen mahdollinen tuoteversio, tiedostoformaatti, koordinaattijärjestelmä (nämäkin tiedot löytyvät yllä olevan linkin takaa tuotekuvauksista) sekä toimitus- ja laskutusosoite. Tilauksessa on myös kuvattava alue, jolta aineiston haluaa tilata.  Ennen Tiedostopalvelun avautumista alueiden hahmottamiseen voi hyvin käyttää Karttapaikkaa.

Tilaukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Avoimia aineistoja ei toimiteta ennen toukokuun alkua. Myöskään kaikki aineistot eivät vielä ole valmiita toukokuun alussa avoimina toimitettaviksi. Otamme kuitenkin ruuhkaa välttääksemme mielellämme vastaan tilauksia aineistoista etukäteen, jotta voimme valmistella niitä toimitettaviksi heti kun mahdollista.

torstai 5. huhtikuuta 2012

Avoimien aineistojen tiedostopalvelu avataan toukokuun alussa

Kevät on ollut kiireistä aikaa, kun muokkaamme tuotteita ja palveluitamme tiedon avaamiseen vaatimaan kuosiin.

Uusi avoimien aineistojen tiedostolatauspalvelu alkaa hahmottua. Sen karttakäyttöliittymäosio on valmistunut, ja seuraavaksi se pitää liittää aineistovarastoon ja latauspalvelusovellukseen. Lisäksi palvelun käyttämään aineistovarastoon on siirrettävä tarjottavat aineistot.

Käyttöliittymän termejä on hiottu ja palvelulle etsitty sopivaa nimeä. Avoimien aineistojen tiedostopalvelu on tarkoitus avata toukokuun alkupäivinä.

Aineistot tuodaan palveluun vaiheittain

Emme laita palveluun kerralla kaikki aineistoja, vaan tuotteet on suunniteltu tuotavaksi palveluun vaiheittain.

Toukokuun alussa tarjolla olisi maastotietokanta, laserkeilausaineisto ja maastokarttarasteri 1:50 000. Peruskarttarasteri tulisi seuraavalla viikolla ja ortokuvat toukokuun puolivälissä. Loput aineistot julkaistaan julkaisuaikataulun mukaisesti kesäkuun alkuun mennessä. Pyrimme näin varmistamaan palvelun toimintakyvyn ja kapasiteetin riittävyyden.

Aikataulu voi muuttua käytännön mukaan: jos palvelussa on paljon kuormaa, julkaisuaikataulua hidastetaan, jos mitään ongelmia ei esiinny, sitä nopeutetaan.

Osa avattavista tuotteista tai tuoteversioista jää pois tiedostopalvelusta. Tarve niiden tuomiselle palveluun arvioidaan myöhemmin.

Esimerkiksi ilmakuvat, maastotietokannan vektoriaineistojen osaelementit ja kaikki poistuvassa KKJ-koordinaatistossa olevat aineistot eivät tule palvelun ensimmäiseen versioon. Niitä saa tilaamalla Maanmittauslaitoksesta. Ilmakuvat tarkoittavat alkuperäisiä kuvia, tiedostopalveluun tulee oikaistut ortoilmakuvat, jotka sopivat laajempaan käyttötarpeeseen. KKJ-koordinaatistossa aineistoja ei enää tuoteta tämän vuoden jälkeen. Tilattavista aineistoista peritään toimituskulut.

Tuotteet tulevat tiedostopalveluun pääosin nykyisin käytössä olevissa karttalehtijaoissa. Niiden suurentamista harkittiin, mutta muutos olisi vaikeuttanut aineistojen nykyisten käyttäjien tilannetta. Ortoilmakuviin ja laserkeilausaineistoon on löytynyt tehokkaat pakkaustavat ja ladattavien tiedostojen koko on pienentynyt merkittävästi.

Tekemistä kuitenkin vielä riittää ennen kuin kaikki on valmista.

keskiviikko 28. maaliskuuta 2012

Mikä maksaa?

Avaaminen tarkoittaa, ettei aineistojen käytöstä peritä enää käyttöoikeusmaksua.
Toisin sanoen vaikka Maanmittauslaitoksen maastotietoaineistot muuttuvatkin maksuttomiksi, osa tiedoista ja palveluistamme on maksullista vielä 1.5.2012 jälkeen.

Itsepalveluna ilmaiseksi

Kehitämme parhaillaan tiedostolatauspalvelua, josta aineistoja voi ladata käyttöönsä itsepalveluna ilmaiseksi. Latauspalvelu otetaan käyttöön toukokuun alussa, mutta aivan kaikkia palveluun tulossa olevia aineistoja ei sieltä vielä silloin saa. Vaiheittaisella käyttöönotolla haluamme varmistaa, että palvelun käyttö on alusta alkaen mahdollisimman sujuvaa.

Latauspalvelusta ei tule saamaan kaikkia avattavia aineistoja ja käytössä olevia toimitusformaatteja, sillä esimerkiksi tiff-formaatissa olevat ilmakuvat ovat tiedostokooltaan liian suuria latauspalveluun.

Kaikkia avautuvia aineistoja voi tilata suoraan Maanmittauslaitoksesta joko sähköpostitse tai verkkosivujen kautta. Aineisto toimitetaan esimerkiksi CD:llä tai DVD:llä. Tällöin perimme tilauksista irrotus- ja toimituskulut voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Aineistoja myös rajapinnan kautta

Rakennamme avoimille aineistoille uutta rajapintapalvelua (WMTS). Se tulee olemaan maksuton, mutta käyttömäärältään rajoitettu. Pohdimme parhaillaan WMTS-palvelun käyttörajoja, mutta lopullisia päätöksiä ole vielä tehty.

Rasteriaineistojen palvelurajapinnan (WMS) kautta tarjottavat kartta-aineistot ja ortokuvat muuttuvat myös maksuttomiksi 1.5. alkaen. WMS-palvelun kautta saa myös kiinteistötietoja (Kiinteistöjaotus, Kiinteistötunnukset, Kiinteistöjen karttatunnukset). Ne samoin kuin palvelun ylläpito säilyvät maksullisina 1.5. jälkeenkin.

Kiinteistötiedot ja painetut kartat säilyvät maksullisina

Aineistojen avaaminen koskee ainoastaan Maanmittauslaitoksen keräämiä digitaalisia maastotietoja. Maanmittauslaitoksen ja kuntien yhdessä ylläpitämän Kiinteistötietojärjestelmän tiedot (kiinteistörajat, kiinteistörekisteri, lainhuuto- ja kiinnitystiedot) ovat maksullisia 1.5.2012 jälkeenkin. Myös kiinteistöjen kauppahintatiedot säilyvät maksullisina.

Avaaminen ei koske myöskään painettuja karttoja ja karttatulosteita, mutta Karttapaikalta näitä tietoja voi katsoa ilmaiseksi jo vuodesta 1996.

ps. Olethan tutustunut jo avattuihin aineistoihimme? Paikannimiaineistot ja yleiskartta-aineistot mittakaavoissa 1:1 miljoonaan ja 1:4,5 miljoonaan ovat olleet maksuttomassa käytössä vuoden 2011 alusta alkaen.  Kuntarajakartta avattiin ilmaiseksi syksyllä 2011.

keskiviikko 21. maaliskuuta 2012

Uudet toimitusformaatit ortokuville ja laserkeilausaineistoille

Yksi tiedon avaamisen yhteydessä ratkaistavista asioista ovat toimitusformaatit. Koska aineistoja on paljon - ja monet niistä myös suuria kooltaan, toimitusformaatteja voi olla käytössä vain rajallinen määrä.

Viime viikkoina olemme miettineet sopivia toimitusformaatteja latauspalvelussa tarjottaville ortokuville  ja laserkeilausaineistoille, sillä nykyisin käyttämämme olevat formaatit soveltuvat sinne huonosti.

Ortokuvien toimituksessa on käytetty tähän asti tiff-formaattia. Sen tiedostokoko on kuitenkin liian suuri latauspalveluun, sillä yksi 6 km x 6 km kuva on kooltaan noin 420 MB. Ortokuvien latauspalvelussa otetaan käyttöön jpeg2000-formaatti (.jp2).  Kuvat pakkaantuvat silloin noin kolmasosaan alkuperäisestä, mutta kaikki kuvilla oleva informaatio säilyy.

Laserkeilausaineistot saa latauspalvelusta LAZ-formaatissa. Tiedostot tehdään pakkaamalla LAS-formaatissa oleva data LASzip-pakkausohjelmalla. Sovellukset voivat käyttää LAZ-tiedostoja, kunhan sovelluksiin on liitetty tarvittava LASzip ”lisäpalikka”, jonka voi ladata osoitteesta: http://laszip.org/. LASzip on avoimen datan sovellus, jonka pakkaus- ja purkuominaisuudet ovat käyttäjälleen maksuttomia.

Ortokuvia saa edelleen tiff-formaatissa  ja laserkeilausaineistoja LAS-formaatissa, mutta vain tilaamalla erikseen osoitteesta myynti[ät]maanmittauslaitos.fi. Tällöin toimituksista peritään toimituskulut ja korvaus toimitusmediasta. Tällä hetkellä käytössä olevat toimitusformaatit löytyvät avattavien aineistojen tuotekuvauksista.

keskiviikko 14. maaliskuuta 2012

Maastotiedot verkon kautta ladattavaksi

Maastotiedot on toimitettu asiakkaille tiedostoina DVD-levyillä tai suurempia aineistomassoja siirtokovalevyillä. Sovelluksille olemme kyllä tarjonneet mahdollisuutta maastotietojen suorakäyttöönkin. Jo viime vuonna, ennen avaamispäätöstä, käynnistimme projektin tiedostojen toimittamiseksi verkon kautta. Aikaan piti saada tiedostolatauspalvelu.

Loppuvuodesta projektin tavoitetta tarkennettiin, aloimme keskittyä avattavan maastotietoaineiston tiedostolatauspalvelun rakentamiseen. Avattavien aineistojen koko lasketaan  teratavuina, ihan helposti ne eivät verkon yli liiku. Tarkimmat aineistot on pilkottava tuhansiin tiedostoihin, jotka yhdessä kattavat koko Suomen. Halutun tiedoston valintaan päätimme rakentaa karttakäyttöliittymän.

Maanmittauslaitos on tarjonnut jo ennen avoimia paikkatietoaineistoja myös avointa lähdekoodia. Paikkatietoikkunan karttakäyttöliittymän koodi on jaossa www.oskari.org sivustolla. Tiedostolatauspalvelu rakennetaan hyödyntäen tuota koodia, jonka päälle tarvittavat lisätoiminnot Logica Oy toteuttaa. Ja avoimena lähdekoodina sekin tulee aikanaan jakoon oskariin.

Valmista ei vielä ole, mutta palvelu alkaa hahmottua. Pohdimme teidän lataajien kärsivällisyyttä, joko klikata useita latauslinkkejä tai odotella harvempia, mutta isoja tiedostoja. Pohdimme uusia pakkautuvia tiedostomuotoja. Ja pohdimme kuinkahan paljon teitä toukokuun alussa on piuhan päässä odottelemassa avautuneita maastotietoja. Kaikkia avautuvia maastotietoja tuskin yhtä aikaa palveluun laitamme, mutta kerromme julkaisuaikataulun selkeästi. Kohti kevättä siis!

maanantai 5. maaliskuuta 2012

Miksi aineistomaksuista luovuttiin?

Pitkään jatkunut ja viime vuosina voimistunut keskustelu avoimen datan hyödyistä sai MML:n selvittämään millä ehdoilla osa MML:n maastotietoaineistoista olisi avattavissa maksuttomaan käyttöön. Alan yritysten kanssa käytyjen keskustelujen perusteella selvisi, että osittainen avaaminen johtaisi kilpailunäkökulmasta merkittäviin ongelmiin markkinoilla. Vaihtoehdoiksi siis jäi jatkaa maksullisella linjalla kuten ennenkin tai luopua maastotietojen maksullisuudesta kokonaan.

Miksi maksuista sitten päätettiin luopua? Syitä käyttömaksuista luopumiseen on useita, mutta yksi merkittävä on ehkä monelta aineistojen nykyiseltä käyttäjältä jäänyt havaitsematta.

Vuosia jatkunut ilmaisten aineistojen ja karttapalvelujen yleistyminen netissä on houkutellut monia tahoja ottamaan oman tiedonkeruunsa pohjaksi mitä sekalaisimpia karttatuotteita. Tämä kehitys uhkaa laajeta myös viranomaisten toimintaan. Kehityksen jatkuminen johtaisi tilanteeseen, jossa eri lähteissä tuotetun aineiston yhdisteleminen ja jatkokäyttö edellyttäisi aina aineistojen muuntamista vähintäänkin yhteiseen sijaintireferenssiin.

Koko yhteiskunnan kannalta datan huonosta sijainnillisesta yhteensopivuudesta aiheutuvien kustannusten arvioitiin kohoavan tulevaisuudessa suuremmiksi kuin tulot, jotka MML aineistojen käyttöoikeusmaksuilla saisi kerättyä.  Johtopäätöksenä oli, että koko valtakunnan kattavien MML:n maastotietojen käyttö yhteisenä sijaintireferenssinä ei saa vaarantua ainoastaan siitä syystä, että tiedon käyttämisestä peritään maksu.

Aiheesta kirjoitti myös pääjohtaja Jarmo Ratia verkkokolumnissaan.

perjantai 2. maaliskuuta 2012

Mistä saan tietoa avattavista aineistoista?

Maanmittauslaitos avaa vapaaseen käyttöön kaikki maastotietoaineistonsa, joita ovat esimerkiksi:
  • maastotietokanta ja siitä johdetut tuotteet
  • kiintopisteet
  • laserkeilausaineistot
  • ilma- ja ortokuvat

Avattavat aineistot on lueteltu Maanmittauslaitoksen avoin data -sivuilla.

Aineistoista lisätietoa tuotekuvauksista. Tuotekuvaus kertoo, mitä tietoja aineisto sisältää, mihin sitä voi käyttää ja miltä alueelta ja missä formaateissa aineistoa on saatavilla. Kuvauksesta saat myös selville, miten aineisto on tuotettu, miten tietoja ylläpidetään ja kuinka ajantasaista tieto on.

Katso tästä Maastokarttarasteri 1:50 000 tuotekuvaus.

Voit tutustua avattaviin aineistoihin tarkemmin jo nyt. Kaikista Maanmittauslaitoksen digitaalisista karttatuotteista on saatavissa näyteaineisto, jonka voit ladata omaan testikäyttöösi ilman käyttöoikeuslupaa.

Kaikkia näyteaineistoissa tällä hetkellä tarjolla olevia formaatteja ei tulla julkaisemaan avoimena datana. Suunnitteluohjelmien käyttämistä dxf-. ja dwg-formaateista luovutaan, koska niiden kysyntä on ollut vähäistä ja tiedot saa ladattua käyttöön Esri shape- tai MapInfo MIF-tiedoston kautta.

Aineistot ovat vektori- tai rasterimuotoisia. Tarvitset aina koordinaatiston huomioivan ohjelmiston, jotta voit käyttää aineistoa aidosti paikkatietoaineistona. Vektoriaineistoja varten tarvitset ohjelmiston, joka osaa lukea tarjolla olevia tiedostoformaatteja.

Rasterimuotoisia karttakuvia voit katsella ja käsitellä myös millä tahansa kuvankäsittelyohjelmalla.

maanantai 27. helmikuuta 2012

Uusia palveluita datan hankintaan

Rakennamme parhaillaan tiedostolatauspalvelua, josta aineistoja voi ladata itsepalveluna. Palvelu on käytössä heti toukokuun alusta Koska joudumme tekemään muutoksia osaan aineistoistamme, emme vielä tiedä varmuudella, mitkä aineistot ovat toukokuun alussa saatavina tiedostolatauspalvelusta. Tämä asia tarkentuu lähiaikoina.

Avoimille aineistoille ollaan myös toteuttamassa uutta rajapintapalvelua (WMTS). Palvelu tulee olemaan maksuton, mutta käyttömäärältään rajoitettu. Sen toteutuksessa hyödynnetään välimuistia ja tiilitekniikkaa, ja se noudattaa WMTS (Web Map Tile Service) -standardia.

WMTS-palvelun käyttöönottopäivää ei ole vielä päätetty. Itse palvelusovellus on jo lähes valmis, mutta muut palvelun pystyttämiseen tarvittavat komponentit ovat vielä työn alla. Asiaan vaikuttavat ratkaisevasti eräät muut tuotantoa kuormittavat hankkeet.

WMTS-Palvelu oli suunniteltu toteutettavaksi heti pilvipalveluna. Pilvipalvelun toteuttaminen tulee selvitystemme mukaan kuitenkin niin kalliiksi, ettei palvelun kilpailutusprosessia olisi ehditty saada valmiiksi ennen kesää. Kevään aikana WMTS-palvelun pilveen vientiä testataan saadaksemme käytännön tietoa suurten datamäärien pilvipalvelusta. Testien perusteella päätetään myöhemmin pilveen viennistä.

perjantai 24. helmikuuta 2012

Milloin avointa dataa saa?

Maastotietoaineistomme muuttuvat käyttöoikeuksiltaan maksuttomiksi 1.5.2012. Avaaminen aiheuttaa muutoksia tuotantojärjestelmiimme ja suureen osaan tuotteistamme, siksi on hyvin todennäköistä, etteivät kaikki avautuvat maastotiedot ole saatavilla heti 1.5.2012 alkaen.

Aineistojen avaaminen merkitsee muutoksia suureen osaan suurikaavaisimmista maastotietotuotteistamme, sillä tuotteissa on mukana Liikenneviraston toimittamaa dataa, joka ei muutu avoimeksi 1.5.2012. Nämä tiedot on poistettava ennen kuin tuotteemme voivat muuttua avoimiksi.

Sekä tuotteet että niiden tuotantosovellukset on muokattava kevään aikana vastaamaan uutta tilannetta. Muutokset kuormittavat melkoisesti muutenkin täysillä käyvää aineistojen päivitysprosessia, sillä myös aineistojemme vuosipäivitykset tehdään pääosin keväisin.

Lisää haastetta tuotannolle tuovat muutamat tämän vuoden erikoispiirteet. Joudumme tekemään monista tuotteistamme kaksi eri versiota, sillä niitä toimitetaan vielä tänä vuonna sekä uudessa ETS89- että väistyvässä KKJ-koordinaattijärjestelmässä. Tänä keväänä alkaa myös uuden Taustakarttasarjamme tiedostomuotoinen tuotanto. Aineisto on ollut tähän asti käytössä vain rajapintapalveluna.

Koska kaikkea ei voi tehdä valmiiksi kerralla, joudumme priorisoimaan tuotteiden päivitysjärjestystä. On melko todennäköistä, että ainakaan kaikkien niiden tuotteiden, joiden päivitysversioista poistetaan Liikenneviraston syvyys- ja merimerkkitiedot, avoimet versiot eivät ole valmiina heti toukokuun alussa

tiistai 21. helmikuuta 2012

Kirjoittajat esittelyssä

Tämän blogin kirjoittajat ovat mukana ratkomassa tiedon avaamiseen liittyviä käytännön asioita. He kertovat avaamiseen liittyvistä asioista omasta näkökulmastaan.

Kari-Pekka Karlssonin tehtäviin Maanmittauslaitoksen Tietopalvelukeskuksessa kuuluu mm. laitoksen digitaalisten aineistojen myynnistä vastaaminen.

"Olen myös projektipäällikkönä maastotietoaineistojen avaamisen toteuttamisesta huolehtivassa projektissa. Yritän huolehtia siitä että avaamiseen liittyvät, itsellenikin yllättävän monimuotoiset asiat saadaan hoidettua mahdollisimman järkevässä järjestyksessä ja aikataulussa. Samalla syntyy Kirsille blogissa kerrottavia tietoja ja niille taustoja. Osallistun itsekin silloin tällöin avaamishässäkän taustojen avaamiseen."

Antti Kosonen on Maanmittauslaitoksen tietopalvelukeskuksen johtaja. "Maastotietojen muuttuminen avoimeksi dataksi on tietopalvelukeskukselle, Maanmittauslaitokselle ja toivottavasti koko Suomelle iso juttu. Tässä blogissa pyrin taustoittamaan sitä, miksi ja miten toimintamme muuttuu."

"Olen työskennellyt Maanmittauslaitoksessa paikkatietoaineistojen ja eri aineistojen tuottajien kanssa yli kaksikymmentä vuotta. Joka vuosi paikkatietojen hyödyntämiseen kehitetyt sovellukset ja uudet käyttökohteet ovat muuttuneet entistä kiehtovimmiksi. Mihin vielä päädymmekään" 

Kirsi Mäkinen työskentelee Maanmittauslaitoksen tietopalvelukeskuksessa ja hoitaa maastotietojen avaamisen viestintää: ”Haluan pitää teidät ajan tasalla siitä, kuinka maastotietojen avaaminen etenee.  Ylläpidän maanmittauslaitos.fi/avoindata-verkkosivuja ja kirjoitan tätä blogia yhdessä asiantuntijoidemme kanssa.”

”Paikkatietoalaa olen seurannut jo parikymmentä vuotta, muun muassa toimittamalla Positio-lehteä. Tällä hetkellä olen lehden päätoimittaja. Paikkatietoikkuna-portaalissakin olen mukana, sisällön ylläpitäjänä. Kartoista olen pitänyt aina ja paikkatiedoissa minua kiinnostaa sen rajattomat käyttömahdollisuudet.”

Teija Tarvainen toimii Tietopalveluiden vastuualuepäällikkönä Maanmittauslaitoksen Tietopalvelukeskuksessa. ”Olen myös projektipäällikkönä tiedostolatauspalvelua kehittävässä projektissa. Pyrimme saamaan koko valtavan avattavan aineistomassan verkon kautta teille jakoon. Tässä blogissa kerron kuinka hanke etenee.”

”Aloitin urani Maanmittauslaitoksessa melkein parikymmentä vuotta sitten Karttapaikan parissa. Silloin verkko aukeni paikkatiedoille ja sillä tiellä olen edelleen.

Blogin kirjoittamiseen saattaa osallistua muitakin asian parissa puuhaavia. Vierailevat bloggaajat esittelemme matkan varrella.

maanantai 13. helmikuuta 2012

Maastotiedot auki - blogissa ja netissä

Maanmittauslaitos avaa maastotietonsa toukokuun alussa. Suomen laajimmat ja kattavimmat digitaaliset maastotiedot tulevat silloin vapaasti kaikkien käyttöön. Avaamiseen ryhdyimme, koska haluamme, että laadukkaat tietomme ovat mahdollisimman laajasti käytössä ja hyödyksi koko yhteiskunnalle - meille kaikille.

Avattavia aineistoja on toistakymmentä - aineistojen määrää giga- ja teratavuina en lähde edes arvailemaan. Kun kyse on näin ison tietomassasta, ei jakelun järjestäminen onnistu ihan käden käänteessä. Avaamiseen liittyy monia yksityiskohtia ja avoimia kysymyksiä, joita kaikkia ei vielä ole ratkaistu.

Tiedon avaamiseen liittyvät faktat löydät osoitteesta www.maanmittauslaitos.fi/avoindata. Kerromme siellä, mitä avaaminen tarkoittaa käytännössä. Sieltä saat tietoa avattavista aineistoista, niiden hankinnasta ja käyttöehdoista. Ylläpidämme sivuja jatkuvasti, ja viemme sinne uuttaa tietoa heti, kun päätökset on tehty ja asiat on saatu ratkaistua.

Maastotiedot auki -blogissa kerromme, kuinka avaaminen etenee. Blogista saat tietoa valmisteilla olevista asioista, tehdyistä päätöksistä ja niiden taustoista. Kerromme tarkemmin avattavista aineistoista ja annamme vinkkejä hyödyllisen lisätiedon lähteille. Voit myös esittää meille kysymyksiä ja kommentteja.
Tervetuloa mukaan!