torstai 13. syyskuuta 2012

Dataa olis - mitäs sitten?

Rasteri, vektorit ja rajapinnat… monet Maanmittauslaitoksen ilmaisista maastotiedoista ovat luonteeltaan sellaisia, että niiden hyödyntämiseen tarvitaan ohjelma, jolla tietoa voi jalostaa tai yhdistää muihin aineistoihin. Lisäksi ne ovat raaka-ainetta sovelluskehittäjille; ensimmäisiä avointa dataa hyödyntäviä sovelluksia onkin jo esitelty.

Rasteriaineistojen (karttakuvat, ilma- ja ortokuvat) katseluun riittää aivan tavallinen kuvankäsittelyohjelmisto, kuten Photoshop tai Gimp. Jos haluat hyödyntää kuvien koordinaattitietoa, esimerkiksi yhdistää kuvatiedon muihin aineistoihin, tarvitaan jo paikkatieto-ohjelmisto.

Paikkatieto-ohjelmistoa tarvitaan myös silloin, kun halutaan käsitellä vektorimuotoista tietoa, kuten Maastotietokantaa, korkeusmalleja tai vaikkapa laserkeilausdataa. Ohjelmat ovat yleensä maksullisia, mutta muitakin vaihtoehtoja on.

Internetistä löytää helposti avoimen lähdekoodin ohjelmistoja eri formaateissa olevien paikkatietoaineistojen käsittelyyn esimerkiksi ”paikkatieto-ohjelmistot” ja ”GIS software” -hauilla. Muun muassa latuviitta.org -sivuilta löytyy paljon hyödyllistä tietoa erityisesti Maanmittauslaitoksen aineistojen hyödyntämisestä. Siellä on myös esitelty joukko paikkatieto-ohjelmia.

Kommentoikaa, jos tiedätte hyviä avoimen lähdekoodien ohjelmistoja esitteleviä tai arvioivia sivustoja ja keskustelupalstoja.

Positio-lehdessä 2/2011 on esitelty joukko laserkeilausaineiston käsittelyyn tarkoitettuja ilmaisia ohjelmia. Nämä ohjelmat sopivat hyvin aineistoihin tutustumiseen, ja ohjelmasta riippuen niillä voidaan tehdä esimerkiksi 3D-visualisointeja ja maanpintaluokituksia sekä laskea korkeuskäyriä tai korkeusmalleja. Ohjelmat ovat tavallisesti erikoistuneet vain muutamaan operaatioon, joten enemmän toiminnallisuutta haluava voi joutua lataamaan käyttöönsä useampia ohjelmia.

Laserkeilausaineistojen käsittelyyn soveltuviin ohjelmiin voi tutusta myös Maanmittauslaitoksen järjestämässä Laserkeilaus- ja korkeusmalli -seminaarissa 5.10. Helsingissä.

Seminaarissa esitellään ohjelmistoja aineistojen käsittelyyn, jakeluun ja esittämiseen. Lisäksi kuullaan esimerkkejä laserkeilausaineistojen soveltamismahdollisuuksista. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Ilmoittautua voit 28.9. mennessä.

keskiviikko 5. syyskuuta 2012

Vilskettä verkossa

Kun avasimme maastotietoaineistot, meillä ei ollut tarkkaa käsitystä siitä, kuinka suurta niiden kysyntä tulisi olemaan. Uskoimme toki, että aineistomme kiinnostaisivat - ja toisaalta toivoimme, että olemme osanneet mitoittaa palvelumme niin, että ne kestävät lisääntyvän kysynnän.

Heti ensi hetkistä lähtien on aineistojen kysyntä ollut vilkasta ja on sitä edelleen. Ensimmäisen kolmen kuukauden aikana maastotietoja toimitettiin noin 50 kertaa enemmän kuin ennen avaamista koko vuoden aikana. Kysytyimmät aineistot ovat Peruskartta rasterimuodossa, Maastotietokanta, ortoilmakuvat ja korkeusmalli (10 m ruutukoolla).

Suurin osa hakee maastotiedot itsepalveluna tiedostolatauspalvelun kautta. Syyskuun alkuun mennessä sinne oli tullut yli 37 000 tilausta - yksittäisiä tiedostoja oli ladattu 685 000 kertaa. Tätä vauhtia miljoonan latauksen raja ylittyy jo ennen vuoden vaihdetta.

Myös rajapinta-asiakkaiden määrä on kasvanut huimasti. WMS-rajapinnan käyttösopimuksen on tehnyt yli 100 asiakasta, lisäystä toukokuun alusta 40 %. Kesäkuussa avatun maksuttoman WMTS-palvelun käyttömäärät ovat nekin nousseet rivakasti. Kesäkuussa palveluun tehtiin 40 000 hakua, elokuussa jo yli 300 000.

Koska kuka tahansa voi jakaa aineistoja edelleen meiltä lupia kyselemättä, emme voi tietää tarkasti, kuinka paljon maastotietoja kaiken kaikkiaan on jo ladattu.

Mielenkiinnolla odotamme, millaisia uusia sovelluksia ja palveluita maastotiedoista syntyy. Toivommekin, että kertoisitte niistä meille vaikkapa kommentoimalla tätä kirjoitusta.

Uteliaana kommenttejanne odotellen…

ps. Järjestämme 5.10. Laserkeilaus- ja korkeusmalliseminaariin, jossa esitellään muun muassa ohjelmistoja laser- ja muidenkin aineistojen käsittelyyn, jakeluun ja esittämiseen. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tervetuloa kuulolle!

tiistai 26. kesäkuuta 2012

Miten saan mainetta, kunniaa ja varallisuutta käyttämällä avoimia maastotietoja

Tee tai ideoi sovellus! 
Ota käyttöösi MML:n tiedostopalvelusta tarjolla olevia aineistoja tai hyödynnä äskettäin avattua WMTS beta rajapintapalvelua. Rakenna avoimia aineistoja hyödyntävä sovellus ja ilmoita se Apps4Finland kilpailuun.

Sovelluksesi voi voittaa palkintoja eri kilpailusarjoissa tai saada MML:n myöntämän Maps4Finland erikoispalkinnon. Maps4Finland myönnetään innovatiiviselle, karttoja uudella tavalla hyödyntävälle sovellukselle. Parhaat paikkatietoja hyödyntävät kilpailusovellukset saavat mahdollisuuden esittäytyä marraskuussa Helsingin messukeskuksessa pidettävillä Paikkatietomarkkinoilla. Paikkatietomarkkinat on merkittävin vuosittainen paikkatietoalan ammattitapahtuma Suomessa ja antaa loistavan tilaisuuden hankkia kontakteja alan toimijoihin.

Onko mielessäsi on sovellus, jollaista olisit aina halunnut käyttää, mutta kukaan ei ole vielä sellaista tehnyt? Ilmoita avoimia aineistoja hyödyntävä keksintösi ideasarjaan. Parhaat ideatkin palkitaan. Eikä tässä vielä kaikki. Jos joku muukin pitää ideastasi ja tekee siitä palkitun sovelluksen voit voittaa lisää palkintoja! Tutustu kilpailukategorioihin, aikatauluihin ja sääntöihin Apps4Finland kilpailun sivuilla ja ota avoimet aineistot hyötykäyttöön!

Maastotiedot auki -blogi on kuluneen kevään aikana kertonut avaamisen etenemisestä ja eteen tulleista kiemuroista. Blogi jää nyt hetkeksi lomailemaan, mutta kommentoida ja keskustella voi toki kesälläkin. Viimeistään elokuussa palaamme tarkastelemaan kesän satoa.

Hyvää ja idearikasta kesää kaikille!

keskiviikko 13. kesäkuuta 2012

Ilmainen WMTS-rajapinta avattu testikäyttöön

Avoimien aineistoja saa nyt ilmaiseksi myös rajapinnalta, kun avasimme uuden rasteriaineistojen WTMS-rajapintapalvelun. Palvelusta kerroimme blogissamme jo keväällä, ja kehittäminen on vihdoin siinä vaiheessa, että voimme avata beta-version kaikkien käyttöön.

WMTS (Web Map Tile Service) -standardiin perustuva rajapinta on tarkoitettu erityisesti sovelluksia ja palveluita kehittäville. Se tarjoaa sovellusten käyttöön ajantasaiset rasterimuotoiset perus-, maasto- ja yleiskartat sekä taustakartat. Lisäämme palveluun aineistoja mahdollisuuksien mukaan.

Palvelun käyttö ei vaadi kirjautumista eikä siitä peritä maksuja. Palvelussa on kuitenkin käyttömäärärajoite. Kahden tunnin aikana voi tehdä korkeintaan 1000 hakua/käyttäjä.

Beta-vaiheen aikana keräämme kokemuksia palvelun kuormituksesta ja käyttömäärärajoitteen sopivuudesta. Palvelun toimivuudesta haemme kokemuksia myös tänään alkavan Apps4Finland-kilpailun kautta. Toivottavasti mahdollisimman moni kilpailun osallistuja löytää aineistomme - rajapinnoilta ja muuten - ja hyödyntää niitä kilpailutöissään.

Palautteita ja kehitysehdotuksia palveluun liittyen voi lähettää sähköpostiosoitteeseen kansalaisenkarttapaikka[at]maanmittauslaitos.fi. Tuotantoversioon olemme suunnitelleet siirtyvämme loppuvuodesta 2012 App4Finland-kilpailun päätyttyä.

ps. WMTS-rajanpintapalvelu on otettu tuotantokäyttöön, lisätietoa palvelusta: maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/rajapintapalvelut/karttakuvapalvelu-wmts

maanantai 21. toukokuuta 2012

Karttalehtiä ja koordinaatteja

Paikkatietoaineistoissa kohteiden sijainti esitetään tavallisesti koordinaattilukuina. Koordinaatteja käsitellessä on hyvä tietää, mitä koordinaattijärjestelmä aineistossa on käytössä. Etenkin jos halutaan yhdistää eri lähteistä saatuja tietoja. Jos koordinaatit ovat eri järjestelmissä, ne on muunnettava samaan järjestelmään ennen tietojen yhdistämistä.

Maanmittauslaitos käyttää aineistoissaan ETRS89-koordinaattijärjestelmää. Se on yleiseurooppalainen koordinaattijärjestelmä, jota käyttävät kaikki EU-maat. Suomessa on käytössä tuon järjestelmän kanssa käytettävät ETRS-TM35FIN- ja ETRS-GKn-koordinaatistot.

Aikaisemmin käytössä olleesta KKJ-koordinaattijärjestelmästä luovutaan Maanmittauslaitoksessa kokonaan vuoden 2012 lopussa. Myös monet kunnat ja kaupungit ovat jo siirtyneet ERTS89-järjestelmän mukaiseen koordinaatistoon

GPS-satelliittien käyttämä WGS84-koordinaattijärjestelmä on käytännössä sama kuin Maanmittauslaitoksessa käytössä oleva ETRS89-koordinaattijärjestelmä. Järjestelmien yhteensopivuus on riittävä paikannustarkoituksiin. Toisin sanoen kartta-aineistojamme voi käyttää GPS:n kanssa ilman erillistä muunnosta.

Avoimen aineiston tiedostopalvelun kautta ladattavat aineistot on palasteltu tiedostoihin karttalehdittäin. Käytetty karttalehtikoko vaihtelee ladattavasta aineistosta riippuen. Alueen koko on optimoitu siten, että ladattavan tiedoston koko ei kasvaisi liian suureksi käsitellä eikä tiedoston lataaminen veisi kohtuuttoman kauan.

Latauspalvelussa käytettävä TM35-lehtijako on sama kuin painetuissa kartoissamme. Se on olut käytössä vuodesta 2005. Sitä ennen kartat painettiin yleislehtijaossa.

Yleislehtijako on ollut käytössä myös digitaalisissa aineistoissamme. Esimerkiksi digitaaliset ilmakuvat tehtiin vuoteen 2007 asti yleislehtijakoon ja KKJ-koordinaatistoon. Kuvien tuominen latauspalveluun olisi vaatinut niiden uudelleen prosessoinnin. Ne jätettiin pois palvelusta, sillä vuosittaan kuvataan uutta, ajantasaista aineistoa.

Lisää aiheesta:
Tietoa koordinaattijärjestelmien perusteista sekä järjestelmien välisistä muunnoksista:

Tietoja GPS-mittauksesta ja ohjeita GPS-käyttäjille: www.maanmittauslaitos.fi/kartat/kartoitus/gps-mittaus

Jyrki Puupposen koordinaattimuunnoksia käsittelevät Positio-lehden artikkelit:

Geodesian harrastaja Eino Uikkanen on koonnut kotisivuilleen hyödyllistä tietoa Suomessa käytetyistä koordinaatistoista ja niiden välisistä muunnoksista

keskiviikko 9. toukokuuta 2012

Avoimien aineistojen tiedostopalvelu avattu

Avoimia aineistoja saa nyt ladattua maksutta verkon kautta.

Avoimien aineistojen tiedostopalvelu on karttapohjainen itsepalvelu aineistojen lataamiseen:
  • Valitse ladattava tuote vasemman reunan listasta.
  • Valittua tuotetta koskeva karttalehtijako tulee kartalle. Karttaa pitää mahdollisesti lähentää tai loitontaa, jotta tilattavissa olevat karttalehdet tulevat näkyviin. Paikan voi etsiä myös osoite- tai nimistöhaun avulla.
  • Valitse ne karttalehdet, ne jotka haluat ladata. Valitut lehdet listautuvat näytön oikeaan reunaan.
  • Kun olet valinnut halutut lehdet ja tuotteet, siirry tilaamaan. Anna sähköpostiosoite, hyväksy lisenssiehdot ja lähetä tilaus.
  • Sähköpostiin tulee hetken kuluttua lataussivun osoite. Sivulta saat ladattua tilaamasi tiedostot. Sivulta näet myös tiedostokohtaisia metatietoja, kuten tilaamasi tiedoston päivitysajankohdan. Ne avautuvat +-linkistä.
Ensimmäisinä aineistoina palvelussa ovat ladattavissa Peruskartta, Maastokartta 1:50 000, laserkeilausaineisto ja jo aiemmin avatut aineistot (Kuntajako, Nimistö, Yleiskartat)

Nyt odottelemme miten sovellus maailmalla pärjää. Lisäämme ladattavaa sitä mukaa, kun näemme, että sovellus kestää kuormaa, ja avattavat aineistoversiot valmistuvat.

Jatkossa liitämme tiedostopalvelun osaksi tuotantoamme, jolloin tarkimmat aineistot päivittyvät palveluun heti, kun niihin tulee joku muutos. Laserkeilausaineisto ja ortokuvat on jo nyt viritetty osaksi tuotantoprosessia: uusi tiedosto tulee palveluun heti sen valmistuttua.

Palvelun avaaminen myöhästyi harmittavasti aineiston avaamisen hetkestä.  Viime hetken yllätykset ja sairastapaukset aiheuttivat viivästyksiä  ja käyttöönottoa oli pakko lykätä. Nyt päästiin kuitenkin liikkeelle.

Näemme, että Maanmittauslaitoksen roolina datan jakelussa olisi keskittyä mahdollisimman ajantasaisen aineiston jakeluun. Tehokkaita, uusilla tekniikoilla toteutettuja jakelupalveluita on jo tehty. Toivottavasti teette niitä edelleen lisää. Maastotietoaineistot on nyt avattu, laitetaan ne jakoon ja laajaan käyttöön!

maanantai 30. huhtikuuta 2012

Avaamisen aattona

Maanmittauslaitos avaa huomenna maastotietoaineistonsa kansalaisten ja yritysten ilmaiseen ja vapaaseen käyttöön. Takana on työtäyteinen kevät, kun aineistojamme ja tuotantojärjestelmiämme on viritetty avaamiseen vaatimaan kuosiin.

Ryhtyessämme urakkaan vuoden vaihteessa emme edes tarkkaan tienneet, mitä kaikkea kevään aikana tulisi vastaan. Avattavia aineistoja on lähes pari kymmentä, suurin osa kattaa koko Suomen. Kun käsiteltävät tietomassat ovat näin isoja, aineistojen muokkaus ei onnistu käden käänteessä ja yllätyksiltä ei voi välttyä.

Etenkin kehittäjillemme kevät on ollut kiireistä aikaa, kun tuotteisiimme ja tuotantojärjestelmiimme on tehty avaamisen edellyttämät muutokset. Samaan aikaan on rakennettu uusia palveluja aineistojen jakeluun, mietitty formaatteja, tiedostokokoja ja käyttöehtoja. Myös aineistojemme ns. vuosipäivitykset tehdään pääosin keväisin, mikä sekin on kuormittanut tuotantoamme.

Näkyvin muutos koski Maastotietokantaa ja siitä johdettuja suurikaavaisia tuotteitamme. Niistä oli poistettava Liikenneviraston aineisto, joka ei muutu avoimeksi. Työ on nyt tehty ja aineisto valmis toimitettavaksi. Ensimmäiset toimitukset ennakkotilaajille lähtevät heti vapun jälkeen.

Olemme myös kuumeisesti pystyttäneet itsepalvelua aineistojen lataamiseen. Palvelu on lähes valmis, mutta vielä on odotettava muutama päivä ennen kuin olemme saaneet kaikki käyttöönottoon liittyvät tekniset valmistelut tehtyä ja palvelu voidaan avata.

Pyrimme saamaan palvelun käyttöön ensi viikolla, mutta varmoja emme siitä vielä ole. Käyttöönottoaikataulun voi tarkistaa avoin data -verkkosivuilta, jota päivitämme jatkuvasti. Palvelun sisällöstä olemme kertoneet myös täällä blogissa.

1.5. merkitsee isoa muutosta myös nykyisille asiakkaillemme. Heiltä ei enää peritä maastotietotuotteiden käytöstä lisenssi- ja käyttöoikeusmaksuja, mikä on ollut suurin osa tuotteiden kokonaishintaa.