keskiviikko 28. maaliskuuta 2012

Mikä maksaa?

Avaaminen tarkoittaa, ettei aineistojen käytöstä peritä enää käyttöoikeusmaksua.
Toisin sanoen vaikka Maanmittauslaitoksen maastotietoaineistot muuttuvatkin maksuttomiksi, osa tiedoista ja palveluistamme on maksullista vielä 1.5.2012 jälkeen.

Itsepalveluna ilmaiseksi

Kehitämme parhaillaan tiedostolatauspalvelua, josta aineistoja voi ladata käyttöönsä itsepalveluna ilmaiseksi. Latauspalvelu otetaan käyttöön toukokuun alussa, mutta aivan kaikkia palveluun tulossa olevia aineistoja ei sieltä vielä silloin saa. Vaiheittaisella käyttöönotolla haluamme varmistaa, että palvelun käyttö on alusta alkaen mahdollisimman sujuvaa.

Latauspalvelusta ei tule saamaan kaikkia avattavia aineistoja ja käytössä olevia toimitusformaatteja, sillä esimerkiksi tiff-formaatissa olevat ilmakuvat ovat tiedostokooltaan liian suuria latauspalveluun.

Kaikkia avautuvia aineistoja voi tilata suoraan Maanmittauslaitoksesta joko sähköpostitse tai verkkosivujen kautta. Aineisto toimitetaan esimerkiksi CD:llä tai DVD:llä. Tällöin perimme tilauksista irrotus- ja toimituskulut voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Aineistoja myös rajapinnan kautta

Rakennamme avoimille aineistoille uutta rajapintapalvelua (WMTS). Se tulee olemaan maksuton, mutta käyttömäärältään rajoitettu. Pohdimme parhaillaan WMTS-palvelun käyttörajoja, mutta lopullisia päätöksiä ole vielä tehty.

Rasteriaineistojen palvelurajapinnan (WMS) kautta tarjottavat kartta-aineistot ja ortokuvat muuttuvat myös maksuttomiksi 1.5. alkaen. WMS-palvelun kautta saa myös kiinteistötietoja (Kiinteistöjaotus, Kiinteistötunnukset, Kiinteistöjen karttatunnukset). Ne samoin kuin palvelun ylläpito säilyvät maksullisina 1.5. jälkeenkin.

Kiinteistötiedot ja painetut kartat säilyvät maksullisina

Aineistojen avaaminen koskee ainoastaan Maanmittauslaitoksen keräämiä digitaalisia maastotietoja. Maanmittauslaitoksen ja kuntien yhdessä ylläpitämän Kiinteistötietojärjestelmän tiedot (kiinteistörajat, kiinteistörekisteri, lainhuuto- ja kiinnitystiedot) ovat maksullisia 1.5.2012 jälkeenkin. Myös kiinteistöjen kauppahintatiedot säilyvät maksullisina.

Avaaminen ei koske myöskään painettuja karttoja ja karttatulosteita, mutta Karttapaikalta näitä tietoja voi katsoa ilmaiseksi jo vuodesta 1996.

ps. Olethan tutustunut jo avattuihin aineistoihimme? Paikannimiaineistot ja yleiskartta-aineistot mittakaavoissa 1:1 miljoonaan ja 1:4,5 miljoonaan ovat olleet maksuttomassa käytössä vuoden 2011 alusta alkaen.  Kuntarajakartta avattiin ilmaiseksi syksyllä 2011.

keskiviikko 21. maaliskuuta 2012

Uudet toimitusformaatit ortokuville ja laserkeilausaineistoille

Yksi tiedon avaamisen yhteydessä ratkaistavista asioista ovat toimitusformaatit. Koska aineistoja on paljon - ja monet niistä myös suuria kooltaan, toimitusformaatteja voi olla käytössä vain rajallinen määrä.

Viime viikkoina olemme miettineet sopivia toimitusformaatteja latauspalvelussa tarjottaville ortokuville  ja laserkeilausaineistoille, sillä nykyisin käyttämämme olevat formaatit soveltuvat sinne huonosti.

Ortokuvien toimituksessa on käytetty tähän asti tiff-formaattia. Sen tiedostokoko on kuitenkin liian suuri latauspalveluun, sillä yksi 6 km x 6 km kuva on kooltaan noin 420 MB. Ortokuvien latauspalvelussa otetaan käyttöön jpeg2000-formaatti (.jp2).  Kuvat pakkaantuvat silloin noin kolmasosaan alkuperäisestä, mutta kaikki kuvilla oleva informaatio säilyy.

Laserkeilausaineistot saa latauspalvelusta LAZ-formaatissa. Tiedostot tehdään pakkaamalla LAS-formaatissa oleva data LASzip-pakkausohjelmalla. Sovellukset voivat käyttää LAZ-tiedostoja, kunhan sovelluksiin on liitetty tarvittava LASzip ”lisäpalikka”, jonka voi ladata osoitteesta: http://laszip.org/. LASzip on avoimen datan sovellus, jonka pakkaus- ja purkuominaisuudet ovat käyttäjälleen maksuttomia.

Ortokuvia saa edelleen tiff-formaatissa  ja laserkeilausaineistoja LAS-formaatissa, mutta vain tilaamalla erikseen osoitteesta myynti[ät]maanmittauslaitos.fi. Tällöin toimituksista peritään toimituskulut ja korvaus toimitusmediasta. Tällä hetkellä käytössä olevat toimitusformaatit löytyvät avattavien aineistojen tuotekuvauksista.

keskiviikko 14. maaliskuuta 2012

Maastotiedot verkon kautta ladattavaksi

Maastotiedot on toimitettu asiakkaille tiedostoina DVD-levyillä tai suurempia aineistomassoja siirtokovalevyillä. Sovelluksille olemme kyllä tarjonneet mahdollisuutta maastotietojen suorakäyttöönkin. Jo viime vuonna, ennen avaamispäätöstä, käynnistimme projektin tiedostojen toimittamiseksi verkon kautta. Aikaan piti saada tiedostolatauspalvelu.

Loppuvuodesta projektin tavoitetta tarkennettiin, aloimme keskittyä avattavan maastotietoaineiston tiedostolatauspalvelun rakentamiseen. Avattavien aineistojen koko lasketaan  teratavuina, ihan helposti ne eivät verkon yli liiku. Tarkimmat aineistot on pilkottava tuhansiin tiedostoihin, jotka yhdessä kattavat koko Suomen. Halutun tiedoston valintaan päätimme rakentaa karttakäyttöliittymän.

Maanmittauslaitos on tarjonnut jo ennen avoimia paikkatietoaineistoja myös avointa lähdekoodia. Paikkatietoikkunan karttakäyttöliittymän koodi on jaossa www.oskari.org sivustolla. Tiedostolatauspalvelu rakennetaan hyödyntäen tuota koodia, jonka päälle tarvittavat lisätoiminnot Logica Oy toteuttaa. Ja avoimena lähdekoodina sekin tulee aikanaan jakoon oskariin.

Valmista ei vielä ole, mutta palvelu alkaa hahmottua. Pohdimme teidän lataajien kärsivällisyyttä, joko klikata useita latauslinkkejä tai odotella harvempia, mutta isoja tiedostoja. Pohdimme uusia pakkautuvia tiedostomuotoja. Ja pohdimme kuinkahan paljon teitä toukokuun alussa on piuhan päässä odottelemassa avautuneita maastotietoja. Kaikkia avautuvia maastotietoja tuskin yhtä aikaa palveluun laitamme, mutta kerromme julkaisuaikataulun selkeästi. Kohti kevättä siis!

maanantai 5. maaliskuuta 2012

Miksi aineistomaksuista luovuttiin?

Pitkään jatkunut ja viime vuosina voimistunut keskustelu avoimen datan hyödyistä sai MML:n selvittämään millä ehdoilla osa MML:n maastotietoaineistoista olisi avattavissa maksuttomaan käyttöön. Alan yritysten kanssa käytyjen keskustelujen perusteella selvisi, että osittainen avaaminen johtaisi kilpailunäkökulmasta merkittäviin ongelmiin markkinoilla. Vaihtoehdoiksi siis jäi jatkaa maksullisella linjalla kuten ennenkin tai luopua maastotietojen maksullisuudesta kokonaan.

Miksi maksuista sitten päätettiin luopua? Syitä käyttömaksuista luopumiseen on useita, mutta yksi merkittävä on ehkä monelta aineistojen nykyiseltä käyttäjältä jäänyt havaitsematta.

Vuosia jatkunut ilmaisten aineistojen ja karttapalvelujen yleistyminen netissä on houkutellut monia tahoja ottamaan oman tiedonkeruunsa pohjaksi mitä sekalaisimpia karttatuotteita. Tämä kehitys uhkaa laajeta myös viranomaisten toimintaan. Kehityksen jatkuminen johtaisi tilanteeseen, jossa eri lähteissä tuotetun aineiston yhdisteleminen ja jatkokäyttö edellyttäisi aina aineistojen muuntamista vähintäänkin yhteiseen sijaintireferenssiin.

Koko yhteiskunnan kannalta datan huonosta sijainnillisesta yhteensopivuudesta aiheutuvien kustannusten arvioitiin kohoavan tulevaisuudessa suuremmiksi kuin tulot, jotka MML aineistojen käyttöoikeusmaksuilla saisi kerättyä.  Johtopäätöksenä oli, että koko valtakunnan kattavien MML:n maastotietojen käyttö yhteisenä sijaintireferenssinä ei saa vaarantua ainoastaan siitä syystä, että tiedon käyttämisestä peritään maksu.

Aiheesta kirjoitti myös pääjohtaja Jarmo Ratia verkkokolumnissaan.

perjantai 2. maaliskuuta 2012

Mistä saan tietoa avattavista aineistoista?

Maanmittauslaitos avaa vapaaseen käyttöön kaikki maastotietoaineistonsa, joita ovat esimerkiksi:
  • maastotietokanta ja siitä johdetut tuotteet
  • kiintopisteet
  • laserkeilausaineistot
  • ilma- ja ortokuvat

Avattavat aineistot on lueteltu Maanmittauslaitoksen avoin data -sivuilla.

Aineistoista lisätietoa tuotekuvauksista. Tuotekuvaus kertoo, mitä tietoja aineisto sisältää, mihin sitä voi käyttää ja miltä alueelta ja missä formaateissa aineistoa on saatavilla. Kuvauksesta saat myös selville, miten aineisto on tuotettu, miten tietoja ylläpidetään ja kuinka ajantasaista tieto on.

Katso tästä Maastokarttarasteri 1:50 000 tuotekuvaus.

Voit tutustua avattaviin aineistoihin tarkemmin jo nyt. Kaikista Maanmittauslaitoksen digitaalisista karttatuotteista on saatavissa näyteaineisto, jonka voit ladata omaan testikäyttöösi ilman käyttöoikeuslupaa.

Kaikkia näyteaineistoissa tällä hetkellä tarjolla olevia formaatteja ei tulla julkaisemaan avoimena datana. Suunnitteluohjelmien käyttämistä dxf-. ja dwg-formaateista luovutaan, koska niiden kysyntä on ollut vähäistä ja tiedot saa ladattua käyttöön Esri shape- tai MapInfo MIF-tiedoston kautta.

Aineistot ovat vektori- tai rasterimuotoisia. Tarvitset aina koordinaatiston huomioivan ohjelmiston, jotta voit käyttää aineistoa aidosti paikkatietoaineistona. Vektoriaineistoja varten tarvitset ohjelmiston, joka osaa lukea tarjolla olevia tiedostoformaatteja.

Rasterimuotoisia karttakuvia voit katsella ja käsitellä myös millä tahansa kuvankäsittelyohjelmalla.