maanantai 21. toukokuuta 2012

Karttalehtiä ja koordinaatteja

Paikkatietoaineistoissa kohteiden sijainti esitetään tavallisesti koordinaattilukuina. Koordinaatteja käsitellessä on hyvä tietää, mitä koordinaattijärjestelmä aineistossa on käytössä. Etenkin jos halutaan yhdistää eri lähteistä saatuja tietoja. Jos koordinaatit ovat eri järjestelmissä, ne on muunnettava samaan järjestelmään ennen tietojen yhdistämistä.

Maanmittauslaitos käyttää aineistoissaan ETRS89-koordinaattijärjestelmää. Se on yleiseurooppalainen koordinaattijärjestelmä, jota käyttävät kaikki EU-maat. Suomessa on käytössä tuon järjestelmän kanssa käytettävät ETRS-TM35FIN- ja ETRS-GKn-koordinaatistot.

Aikaisemmin käytössä olleesta KKJ-koordinaattijärjestelmästä luovutaan Maanmittauslaitoksessa kokonaan vuoden 2012 lopussa. Myös monet kunnat ja kaupungit ovat jo siirtyneet ERTS89-järjestelmän mukaiseen koordinaatistoon

GPS-satelliittien käyttämä WGS84-koordinaattijärjestelmä on käytännössä sama kuin Maanmittauslaitoksessa käytössä oleva ETRS89-koordinaattijärjestelmä. Järjestelmien yhteensopivuus on riittävä paikannustarkoituksiin. Toisin sanoen kartta-aineistojamme voi käyttää GPS:n kanssa ilman erillistä muunnosta.

Avoimen aineiston tiedostopalvelun kautta ladattavat aineistot on palasteltu tiedostoihin karttalehdittäin. Käytetty karttalehtikoko vaihtelee ladattavasta aineistosta riippuen. Alueen koko on optimoitu siten, että ladattavan tiedoston koko ei kasvaisi liian suureksi käsitellä eikä tiedoston lataaminen veisi kohtuuttoman kauan.

Latauspalvelussa käytettävä TM35-lehtijako on sama kuin painetuissa kartoissamme. Se on olut käytössä vuodesta 2005. Sitä ennen kartat painettiin yleislehtijaossa.

Yleislehtijako on ollut käytössä myös digitaalisissa aineistoissamme. Esimerkiksi digitaaliset ilmakuvat tehtiin vuoteen 2007 asti yleislehtijakoon ja KKJ-koordinaatistoon. Kuvien tuominen latauspalveluun olisi vaatinut niiden uudelleen prosessoinnin. Ne jätettiin pois palvelusta, sillä vuosittaan kuvataan uutta, ajantasaista aineistoa.

Lisää aiheesta:
Tietoa koordinaattijärjestelmien perusteista sekä järjestelmien välisistä muunnoksista:

Tietoja GPS-mittauksesta ja ohjeita GPS-käyttäjille: www.maanmittauslaitos.fi/kartat/kartoitus/gps-mittaus

Jyrki Puupposen koordinaattimuunnoksia käsittelevät Positio-lehden artikkelit:

Geodesian harrastaja Eino Uikkanen on koonnut kotisivuilleen hyödyllistä tietoa Suomessa käytetyistä koordinaatistoista ja niiden välisistä muunnoksista

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti