perjantai 2. maaliskuuta 2012

Mistä saan tietoa avattavista aineistoista?

Maanmittauslaitos avaa vapaaseen käyttöön kaikki maastotietoaineistonsa, joita ovat esimerkiksi:
  • maastotietokanta ja siitä johdetut tuotteet
  • kiintopisteet
  • laserkeilausaineistot
  • ilma- ja ortokuvat

Avattavat aineistot on lueteltu Maanmittauslaitoksen avoin data -sivuilla.

Aineistoista lisätietoa tuotekuvauksista. Tuotekuvaus kertoo, mitä tietoja aineisto sisältää, mihin sitä voi käyttää ja miltä alueelta ja missä formaateissa aineistoa on saatavilla. Kuvauksesta saat myös selville, miten aineisto on tuotettu, miten tietoja ylläpidetään ja kuinka ajantasaista tieto on.

Katso tästä Maastokarttarasteri 1:50 000 tuotekuvaus.

Voit tutustua avattaviin aineistoihin tarkemmin jo nyt. Kaikista Maanmittauslaitoksen digitaalisista karttatuotteista on saatavissa näyteaineisto, jonka voit ladata omaan testikäyttöösi ilman käyttöoikeuslupaa.

Kaikkia näyteaineistoissa tällä hetkellä tarjolla olevia formaatteja ei tulla julkaisemaan avoimena datana. Suunnitteluohjelmien käyttämistä dxf-. ja dwg-formaateista luovutaan, koska niiden kysyntä on ollut vähäistä ja tiedot saa ladattua käyttöön Esri shape- tai MapInfo MIF-tiedoston kautta.

Aineistot ovat vektori- tai rasterimuotoisia. Tarvitset aina koordinaatiston huomioivan ohjelmiston, jotta voit käyttää aineistoa aidosti paikkatietoaineistona. Vektoriaineistoja varten tarvitset ohjelmiston, joka osaa lukea tarjolla olevia tiedostoformaatteja.

Rasterimuotoisia karttakuvia voit katsella ja käsitellä myös millä tahansa kuvankäsittelyohjelmalla.

2 kommenttia:

  1. Tämä linkki ei toimi:
    Avattavat aineistot on lueteltu Maanmittauslaitoksen avoin data -sivuilla.

    VastaaPoista